Träna inför ett triathlon del 3

Vad som ursprungligen var menat att bli en tvådelad miniserie med fokus på triathlon och den rekommenderad träning ni bör fokusera på, i förberedelserna inför ett triathlon race, har nu blivit en tredelad serie. Det fanns helt enkelt på tok för mycket att skriva om och få plats med allt i två delar, utan att göra varje del allt för lång för er läsare att ta del av. Vi vet alla att ju längre en text är, desto mindre är chansen att den läses av någon, så det fick helt enkelt bli tre delar istället.

I den första delen gick jag igenom lite om vad triathlon är och vilka olika typer som finns, med fördelningen av fem olika huvudgrupper. I den andra delen låg fokuset nu på den träning som rekommenderas, för att komma i form och förbereda sig inför ett race, speciellt om det var det allra första triathlon man tänkte delta i. Jag gick igenom två av de tre momenten som triathlon består av, löpning och simning samt den träning som rekommenderas för dessa. I denna del ligger fokuset på det sista segmentet, cykling, som också är den tuffaste av de tre.

Cykling

Cykelsegmentet i tävlingen är det klart längsta delmomentet och den del som kan behöva mest träning. Uthållighet och mjölksyra i benen är de två stora bovarna så det är oerhört viktigt att ni får en bra träning och är väl förberedd inför denna aspekt. Under ena av de två träningsdagarna när ni fokuserar på cykling bör ni köra en kombinationsträning, där ni först åker ut på cykeln i omkring 45 minuter för att sedan, direkt efter, sticka ut och springa i 20 minuter, så att ni får känna på hur det verkligen känns att springa efter cyklingsmomentet. Det är en helt annan känsla att springa efter att ha cyklat jämfört med att bara sticka ut och springa. Vänj kroppen vid denna känsla och kör denna kombination när ni kan, speciellt om ni ska köra ert första triathlon. Allt för att undvika utmattning men också skador.

Den andra träningsdagen med fokus på cykling, ska vara helt och hållet om just cykling och ingen kombinationsträning. Ni rekommenderas att köra denna typ av cykelträning på helgen, exempelvis lördagen, då ni då är lediga från jobbet och har mer fritid än övriga dagar i veckan. Då cyklingen är det längsta delmomentet i tävlingen, bör ni också se till att ni är ute en längre stund, mellan 90–120 minuter. Ju längre ni är ute på cykeln desto längre sträcka kommer ni klara av. Ni måste ha i åtanke att cykelsegmentet i triathlon är minst 20km långt och som längst 180km, beroendes på vilken typ ni väljer att delta i. Det är därför oerhört viktigt att ni får så många kilometer avklarat som möjligt under er träning. Pressa er själva och stanna ute lite längre för varje gång som går till dess att ni kan klara av er målsträcka inom en utsatt tid. När ni uppnått detta, börja då pressa tiden så att ni nästa gång klarar av samma sträcka men nu något snabbare. Se bara upp så att ni inte tar ut er allt för mycket, speciellt då löpsegmentet väntar efter cyklingen.